Psychoterapia indywidualna w Opolu

Psychoterapia indywidualna stanowi metodę leczenia rozmaitych zaburzeń emocjonalnych oraz rozwiązywania problemów osobistych za pomocą odpowiednio dobranych środków psychologicznych. Umożliwia to relacja Klienta z psychoterapeutą budowana w trakcie sesji. W kwestii takiej jak terapia indywidualna Opole jest jednym z miast, w których bez trudu znaleźć można specjalistyczną pomoc.

Rozpoczęcie terapii

Umów się na wizytę

Jeśli interesuje Państwa rozwiązanie, jakim jest terapia indywidualna w Opolu, to pierwszym krokiem – po wyborze terapeuty – powinno być umówienie się na wizytę. Psychoterapię indywidualną rozpoczyna zazwyczaj jedno spotkanie konsultacyjne. Cel takiej pierwszej wizyty to zebranie informacji o Kliencie, a także ustalenie jego oczekiwań co do terapii. Na tym etapie określamy, nad czym wspólnie z Klientem będziemy pracować, jak często będą odbywać się nasze spotkania oraz ustalamy zasady odwoływania sesji bądź przerwania psychoterapii.

Przebieg sesji terapeutycznych

Sesje mają stałą częstotliwość, którą uzgadniamy na początku współpracy. Długość całej psychoterapii jest sprawą jednostkową – zależy od celów zdefiniowanych przez Klienta oraz terapeutę. Terapia indywidualna w Opolu odbywa się w gabinecie psychoterapeutycznym przy ul. Koraszewskiego. Szczególnie ważne są warunki zapewniające Klientowi poczucie bezpieczeństwa, a zarazem umożliwiające mu nabranie dystansu do problemu, z jakim przychodzi, i wprowadzenie realnych różnic w dotychczasowym sposobie myślenia.

Podejście systemowe

W zależności od nurtu, w jakim pracuje psychoterapeuta, sposoby oddziaływania psychoterapeutycznego mogą się różnić. W nurcie systemowym, który praktykuję, istotne jest założenie, że każdy człowiek stanowi część różnorakich systemów, w których odgrywa określone role i które oddziałują na jego psychikę, a także emocje. Ten model leczenia analizuje relacje interpersonalne, które zachodzą w otoczeniu Klienta. Jako że wiele problemów, z którymi na co dzień borykają się Klienci, dotyczy właśnie sfery relacji, podejście systemowe okazuje się niejednokrotnie nad wyraz skuteczne.

Kiedy warto rozważyć psychoterapię indywidualną?

Istnieje szereg powodów, dla których rozpoczyna się psychoterapię. Zalicza się do nich m.in.:

  • Chęć zmiany swoich postaw oraz zachowań,
  • Potrzebę uzyskania wsparcia w zaburzeniach emocjonalnych, depresji, nerwicy czy lęku,
  • Trudności w adaptacji do nowych sytuacji, związanych np. z rozwodem bądź utratą bliskiej osoby,
  • Dążenie do rozwoju kompetencji psychospołecznych, takich jak asertywność lub umiejętność pracy zespołowej,
  • Chęć doskonalenia kompetencji osobistych, np. poczucia własnej wartości, budowania relacji,
  • Życiowy kryzys, spowodowany np. żałobą bądź chorobą,
  • Nieudane relacje rodzinne lub z partnerem,
  • Trudności w kontaktach międzyludzkich,
  • Kłopoty wychowawcze czy niepokojące zachowania dziecka.

Powyższa lista nie wyczerpuje tematów, którym warto poświęcić uwagę podczas terapii indywidualnej.

Zapraszam Państwa do kontaktu, abyśmy mogli omówić możliwości naszej współpracy.