Katarzyna Warmuz

Nazywam się Katarzyna Warmuz. Studia psychologiczne o specjalności klinicznej ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Jestem również absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, na którym ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną oraz studia podyplomowe z zakresu psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych. Umiejętności pracy terapeutycznej zdobywałam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, gdzie ukończyłam kurs dla zaawansowanych. Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Centrum Terapii i Psychoedukacji w Opolu i Kluczborku oraz Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Opolu.

W dotychczasowej działalności zawodowej pracowałam m. in. z osobami doświadczającymi szeroko rozumianego kryzysu, prowadziłam terapię indywidualną, małżeńską i rodzin oraz terapię grupową dla osób uzależnionych od alkoholu. Uczestnicząc w licznych szkoleniach stale poszerzam swoją wiedzę i rozwijam umiejętności z zakresu diagnozy i terapii.